** Semua masa mengikut GMT+3


Date

08/04/2024

Eid al-Fitr

Asset

Status

Equities United Arab Emirates

Ditutup

Equities Saudi Arabia

Ditutup

Date

09/04/2024

Eid al-Fitr

Asset

Status

Equities United Arab Emirates

Ditutup

Equities Kuwait

Ditutup

Equities Saudi Arabia

Ditutup

Date

10/04/2024

Eid al-Fitr

Asset

Status

Equities United Arab Emirates

Ditutup

Equities Kuwait

Ditutup

Equities Saudi Arabia

Ditutup

Equities Qatar

Ditutup

Date

11/04/2024

Eid al-Fitr

Asset

Status

Equities United Arab Emirates

Ditutup

Equities Kuwait

Ditutup

Equities Saudi Arabia

Ditutup

Equities Qatar

Ditutup

Equities India

Ditutup

Date

12/04/2024

Eid al-Fitr

Asset

Status

Equities United Arab Emirates

Ditutup

Date

13/04/2024

Eid al-Fitr

Asset

Status

Equities Qatar

Ditutup

Date

08/04/2024

Chakri Day

Asset

Status

Equities Thailand

Ditutup

Date

12/04/2024

Chakri Day

Asset

Status

Equities Thailand

Ditutup

Date

15/04/2024

Songkran Day

Asset

Status

Equities Thailand

Ditutup

Date

16/04/2024

Songkran Day

Asset

Status

Equities Thailand

Ditutup

Date

17/04/2024

Rama Navami

Asset

Status

Equities India

Ditutup

Tarikh

Acara

Aset

Status

08/04/2024

Eid al-Fitr

Equities United Arab Emirates

Equities Saudi Arabia

Ditutup

Ditutup

09/04/2024

Eid al-Fitr

Equities United Arab Emirates

Equities Kuwait

Equities Saudi Arabia

Ditutup

Ditutup

Ditutup

10/04/2024

Eid al-Fitr

Equities United Arab Emirates

Equities Kuwait

Equities Saudi Arabia

Equities Qatar

Ditutup

Ditutup

Ditutup

Ditutup

11/04/2024

Eid al-Fitr

Equities United Arab Emirates

Equities Kuwait

Equities Saudi Arabia

Equities Qatar

Equities India

Ditutup

Ditutup

Ditutup

Ditutup

Ditutup

12/04/2024

Eid al-Fitr

Equities United Arab Emirates

Ditutup

13/04/2024

Eid al-Fitr

Equities Qatar

Ditutup

08/04/2024

Chakri Day

Equities Thailand

Ditutup

12/04/2024

Chakri Day

Equities Thailand

Ditutup

15/04/2024

Songkran Day

Equities Thailand

Ditutup

16/04/2024

Songkran Day

Equities Thailand

Ditutup

17/04/2024

Rama Navami

Equities India

Ditutup

Jadual di atas mungkin tertakluk kepada perubahan.
Semua instrumen kewangan tidak akan terjejas disebabkan perubahan dan akan tersedia untuk didagangkan semasa waktu perdagangan biasa.
Jangan ragu untuk Menghubungi Kami jika anda mempunyai sebarang soalan.