** Semua masa mengikut EEST GMT+3


Date

04.09.2023

Hari Pekerja AS 2023

Asset

Status

DOW-SEP23

01:00 - 20:00 (Ditutup awal)

DOW-DEC23

01:00 - 20:00 (Ditutup awal)

NK-DEC23

01:00 - 20:00 (Ditutup awal)

NSDQ-SEP23

01:00 - 20:00 (Ditutup awal)

NSDQ-DEC23

01:00 - 20:00 (Ditutup awal)

SP-SEP23

01:00 - 20:00 (Ditutup awal)

SP-DEC23

01:00 - 20:00 (Ditutup awal)

BRNT-NOV23

01:00 - 20:30 (Ditutup awal)

CL-OCT23

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

NGAS-OCT23

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

COPP-SEP23

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

PALAD-SEP23

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

PLAT-OCT23

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

COCOA-DEC23

Ditutup

COFFE-DEC23

Ditutup

SUG11-OCT23

Ditutup

CORN-SEP23

Ditutup

LCTT-OCT23

Ditutup

WHEAT-SEP23

Ditutup

WHEAT-DEC23

Ditutup

XAUUSD

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

XAGUSD

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

Equities US / ETFs

Ditutup

Tarikh

Acara

Aset

Status

04.09.2023

Hari Pekerja AS 2023

DOW-SEP23

DOW-DEC23

NK-DEC23

NSDQ-SEP23

NSDQ-DEC23

SP-SEP23

SP-DEC23

BRNT-NOV23

CL-OCT23

NGAS-OCT23

COPP-SEP23

PALAD-SEP23

PLAT-OCT23

COCOA-DEC23

COFFE-DEC23

SUG11-OCT23

CORN-SEP23

LCTT-OCT23

WHEAT-SEP23

WHEAT-DEC23

XAUUSD

XAGUSD

Equities US / ETFs

01:00 - 20:00 (Ditutup awal)

01:00 - 20:00 (Ditutup awal)

01:00 - 20:00 (Ditutup awal)

01:00 - 20:00 (Ditutup awal)

01:00 - 20:00 (Ditutup awal)

01:00 - 20:00 (Ditutup awal)

01:00 - 20:00 (Ditutup awal)

01:00 - 20:30 (Ditutup awal)

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

Ditutup

Ditutup

Ditutup

Ditutup

Ditutup

Ditutup

Ditutup

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

Ditutup

Jadual di atas mungkin tertakluk kepada perubahan.
Semua instrumen kewangan tidak akan terjejas disebabkan perubahan dan akan tersedia untuk didagangkan semasa waktu perdagangan biasa.
Jangan ragu untuk Menghubungi Kami jika anda mempunyai sebarang soalan.