** เขตเวลาใช้ EEST GMT+3 ทั้งหมด


Date

04.09.2023

วันแรงงานสหรัฐ 2023

Asset

สถานะ

DOW-SEP23

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

DOW-DEC23

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

NK-DEC23

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

NSDQ-SEP23

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

NSDQ-DEC23

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

SP-SEP23

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

SP-DEC23

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

BRNT-NOV23

01:00 - 20:30 (ปิดเร็ว)

CL-OCT23

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

NGAS-OCT23

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

COPP-SEP23

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

PALAD-SEP23

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

PLAT-OCT23

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

COCOA-DEC23

ปิด

COFFE-DEC23

ปิด

SUG11-OCT23

ปิด

CORN-SEP23

ปิด

LCTT-OCT23

ปิด

WHEAT-SEP23

ปิด

WHEAT-DEC23

ปิด

XAUUSD

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

XAGUSD

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

Equities US / ETFs

ปิด

วันที่

เหตุการณ์

สินทรัพย์

สถานะ

04.09.2023

วันแรงงานสหรัฐ 2023

DOW-SEP23

DOW-DEC23

NK-DEC23

NSDQ-SEP23

NSDQ-DEC23

SP-SEP23

SP-DEC23

BRNT-NOV23

CL-OCT23

NGAS-OCT23

COPP-SEP23

PALAD-SEP23

PLAT-OCT23

COCOA-DEC23

COFFE-DEC23

SUG11-OCT23

CORN-SEP23

LCTT-OCT23

WHEAT-SEP23

WHEAT-DEC23

XAUUSD

XAGUSD

Equities US / ETFs

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

ปิด

กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ทั้งหมดจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และพร้อมสำหรับการซื้อขายในช่วงเวลาการซื้อขายปกติ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ