** เขตเวลาใช้ GMT+3 ทั้งหมด


Date

03.06.2024

Queen's Birthday

Asset

สถานะ

Equities Thailand

ปิด

Date

07.06.2024

Flag Day

Asset

สถานะ

Equities Peru

ปิด

Date

10.06.2024

Dragon Boat Festival

Asset

สถานะ

HSI-cash

ปิด

Date

10.06.2024

King's Birthday

Asset

สถานะ

ASX-JUN24

ปิด

ASX-SEP24

ปิด

Date

12.06.2024

Russia National Day

Asset

สถานะ

Equities Russia

ปิด

วันที่

เหตุการณ์

สินทรัพย์

สถานะ

03.06.2024

Queen's Birthday

Equities Thailand

ปิด

07.06.2024

Flag Day

Equities Peru

ปิด

10.06.2024

Dragon Boat Festival

HSI-cash

ปิด

10.06.2024

King's Birthday

ASX-JUN24

ASX-SEP24

ปิด

ปิด

12.06.2024

Russia National Day

Equities Russia

ปิด

กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ทั้งหมดจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และพร้อมสำหรับการซื้อขายในช่วงเวลาการซื้อขายปกติ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ