** เขตเวลาใช้ EEST GMT+2 ทั้งหมด


Date

19.02.2024

US Presidents' Day 2024

Asset

สถานะ

DOW-MAR24

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

NK-MAR24

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

NSDQ-MAR24

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

SP-MAR24

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

CL-APR24

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

NGAS-MAR24

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

NGAS-APR24

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

COPP-MAR24

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

PALAD-MAR24

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

PLAT-APR24

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

XAUUSD

01:00 - 21:15 (ปิดเร็ว)

XAGUSD

01:00 - 21:15 (ปิดเร็ว)

COCOA-MAY24

ปิด

COFFE-MAY24

ปิด

SUG11-MAR24

ปิด

SUG11-MAY24

ปิด

CORN-MAR24

ปิด

WHEAT-MAR24

ปิด

LCTT-FEB24

ปิด

LCTT-APR24

ปิด

Equities US / ETFs

ปิด

Date

22.02.2024

Saudi Arabia National Day

Asset

สถานะ

Equities Saudi Arabia

ปิด

Date

25.02.2024

Kuwait National and Liberation Day

Asset

สถานะ

Equities Kuwait

ปิด

Date

26.02.2024

Kuwait National and Liberation Day

Asset

สถานะ

Equities Kuwait

ปิด

วันที่

เหตุการณ์

สินทรัพย์

สถานะ

19.02.2024

US Presidents' Day 2024

DOW-MAR24

NK-MAR24

NSDQ-MAR24

SP-MAR24

CL-APR24

NGAS-MAR24

NGAS-APR24

COPP-MAR24

PALAD-MAR24

PLAT-APR24

XAUUSD

XAGUSD

COCOA-MAY24

COFFE-MAY24

SUG11-MAR24

SUG11-MAY24

CORN-MAR24

WHEAT-MAR24

LCTT-FEB24

LCTT-APR24

Equities US / ETFs

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:15 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:15 (ปิดเร็ว)

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

22.02.2024

Saudi Arabia National Day

Equities Saudi Arabia

ปิด

25.02.2024

Kuwait National and Liberation Day

Equities Kuwait

ปิด

26.02.2024

Kuwait National and Liberation Day

Equities Kuwait

ปิด

กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ทั้งหมดจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และพร้อมสำหรับการซื้อขายในช่วงเวลาการซื้อขายปกติ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ