ตราสารจะถูกโรลโอเวอร์โดยอัตโนมัติ

โปรดทราบว่าสถานะของคุณในตราสารทางการเงินทุกรายการที่บริษัทเสนอและอาจมีการหมดอายุ จะถูกทบไปรอบถัดไปโดยอัตโนมัติในวันหมดอายุของสัญญาถัดไป

เราขอเสนอฟังก์ชั่นโรลโอเวอร์อัตโนมัติโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้คุณสามารถเปิดสถานะปัจจุบันของคุณต่อไปได้โดยไม่กระทบต่อตราสารต่าง ๆ ในบัญชีของคุณ

การโรลโอเวอร์ทบไปรอบถัดไปโดยอัตโนมัติของสัญญาที่หมดอายุมีให้บริการฟรี

วันที่ Rollover

สินทรัพย์
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
ASX
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
15/03/2024
17/03/2024
ASX-MAR24
ASX-JUN24
14/06/2024
16/06/2024
ASX-JUN24
ASX-SEP24
13/09/2024
15/09/2024
ASX-SEP24
ASX-DEC24
13/12/2024
15/12/2024
ASX-DEC24
CAC
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
08/03/2024
10/03/2024
CAC-MAR24
CAC-JUN24
14/06/2024
16/06/2024
CAC-JUN24
CAC-SEP24
13/09/2024
15/09/2024
CAC-SEP24
CAC-DEC24
13/12/2024
15/12/2024
CAC-DEC24
DOW
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
08/03/2024
10/03/2024
DOW-MAR24
DOW-JUN24
14/06/2024
16/06/2024
DOW-JUN24
DOW-SEP24
13/09/2024
15/09/2024
DOW-SEP24
DOW-DEC24
13/12/2024
15/12/2024
DOW-DEC24
DAX
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
08/03/2024
10/03/2024
DAX-MAR24
DAX-JUN24
14/06/2024
16/06/2024
DAX-JUN24
DAX-SEP24
13/09/2024
15/09/2024
DAX-SEP24
DAX-DEC24
13/12/2024
15/12/2024
DAX-DEC24
EUSX
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
08/03/2024
10/03/2024
EUSX-MAR24
EUSX-JUN24
14/06/2024
16/06/2024
EUSX-JUN24
EUSX-SEP24
13/09/2024
15/09/2024
EUSX-SEP24
EUSX-DEC24
13/12/2024
15/12/2024
EUSX-DEC24
FTSE
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
08/03/2024
10/03/2024
FTSE-MAR24
FTSE-JUN24
14/06/2024
16/06/2024
FTSE-JUN24
FTSE-SEP24
13/09/2024
15/09/2024
FTSE-SEP24
FTSE-DEC24
13/12/2024
15/12/2024
FTSE-DEC24
NK
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
01/03/2024
03/03/2024
NK-MAR24
NK-JUN24
07/06/2024
09/06/2024
NK-JUN24
NK-SEP24
06/09/2024
08/09/2024
NK-SEP24
NK-DEC24
06/12/2024
08/12/2024
NK-DEC24
NSDQ
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
08/03/2024
10/03/2024
NSDQ-MAR24
NSDQ-JUN24
14/06/2024
16/06/2024
NSDQ-JUN24
NSDQ-SEP24
13/09/2024
15/09/2024
NSDQ-SEP24
NSDQ-DEC24
13/12/2024
15/12/2024
NSDQ-DEC24
SP
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
08/03/2024
10/03/2024
SP-MAR24
SP-JUN24
14/06/2024
16/06/2024
SP-JUN24
SP-SEP24
13/09/2024
15/09/2024
SP-SEP24
SP-DEC24
13/12/2024
15/12/2024
SP-DEC24
IBEX
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
12/01/2024
14/01/2024
IBEX-JAN24
IBEX-FEB24
09/02/2024
11/02/2024
IBEX-FEB24
IBEX-MAR24
08/03/2024
10/03/2024
IBEX-MAR24
IBEX-APR24
12/04/2024
14/04/2024
IBEX-APR24
IBEX-MAY24
10/05/2024
12/05/2024
IBEX-MAY24
IBEX-JUN24
14/06/2024
16/06/2024
IBEX-JUN24
IBEX-JUL24
12/07/2024
14/07/2024
IBEX-JUL24
IBEX-AUG24
09/08/2024
11/08/2024
IBEX-AUG24
IBEX-SEP24
13/09/2024
15/09/2024
IBEX-SEP24
IBEX-OCT24
11/10/2024
13/10/2024
IBEX-OCT24
IBEX-NOV24
08/11/2024
10/11/2024
IBEX-NOV24
IBEX-DEC24
13/12/2024
15/12/2024
IBEX-DEC24
MIB
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
08/03/2024
10/03/2024
MIB-MAR24
MIB-JUN24
14/06/2024
16/06/2024
MIB-JUN24
MIB-SEP24
13/09/2024
15/09/2024
MIB-SEP24
MIB-DEC24
13/12/2024
15/12/2024
MIB-DEC24
SMI
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
08/03/2024
10/03/2024
SMI-MAR24
SMI-JUN24
14/06/2024
16/06/2024
SMI-JUN24
SMI-SEP24
13/09/2024
15/09/2024
SMI-SEP24
SMI-DEC24
13/12/2024
15/12/2024
SMI-DEC24
BRNT
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
26/01/2024
28/01/2024
BRNT-MAR24
BRNT-APR24
23/02/2024
25/02/2024
BRNT-APR24
BRNT-MAY24
22/03/2024
24/03/2024
BRNT-MAY24
BRNT-JUN24
26/04/2024
28/04/2024
BRNT-JUN24
BRNT-JUL24
24/05/2024
26/05/2024
BRNT-JUL24
BRNT-AUG24
21/06/2024
23/06/2024
BRNT-AUG24
BRNT-SEP24
26/07/2024
28/07/2024
BRNT-SEP24
BRNT-OCT24
23/08/2024
25/08/2024
BRNT-OCT24
BRNT-NOV24
27/09/2024
29/09/2024
BRNT-NOV24
BRNT-DEC24
25/10/2024
27/10/2024
BRNT-DEC24
BRNT-JAN25
22/11/2024
24/11/2024
BRNT-JAN25
BRNT-FEB25
27/12/2024
29/12/2024
BRNT-FEB25
CL
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
19/01/2024
21/01/2024
CL-FEB24
CL-MAR24
16/02/2024
18/02/2024
CL-MAR24
CL-APR24
15/03/2024
17/03/2024
CL-APR24
CL-MAY24
19/04/2024
21/04/2024
CL-MAY24
CL-JUN24
17/05/2024
19/05/2024
CL-JUN24
CL-JUL24
14/06/2024
16/06/2024
CL-JUL24
CL-AUG24
19/07/2024
21/07/2024
CL-AUG24
CL-SEP24
16/08/2024
18/08/2024
CL-SEP24
CL-OCT24
13/09/2024
15/09/2024
CL-OCT24
CL-NOV24
18/10/2024
20/10/2024
CL-NOV24
CL-DEC24
15/11/2024
17/11/2024
CL-DEC24
CL-JAN25
13/12/2024
15/12/2024
CL-JAN25
NGAS
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
26/01/2024
28/01/2024
NGAS-FEB24
NGAS-MAR24
23/02/2024
25/02/2024
NGAS-MAR24
NGAS-APR24
22/03/2024
24/03/2024
NGAS-APR24
NGAS-MAY24
19/04/2024
21/04/2024
NGAS-MAY24
NGAS-JUN24
24/05/2024
26/05/2024
NGAS-JUN24
NGAS-JUL24
21/06/2024
23/06/2024
NGAS-JUL24
NGAS-AUG24
26/07/2024
28/07/2024
NGAS-AUG24
NGAS-SEP24
23/08/2024
25/08/2024
NGAS-SEP24
NGAS-OCT24
20/09/2024
22/09/2024
NGAS-OCT24
NGAS-NOV24
25/10/2024
27/10/2024
NGAS-NOV24
NGAS-DEC24
22/11/2024
24/11/2024
NGAS-DEC24
NGAS-JAN25
20/12/2024
22/12/2024
NGAS-JAN25
COCOA
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
09/02/2024
11/02/2024
COCOA-MAR24
COCOA-MAY24
12/04/2024
14/04/2024
COCOA-MAY24
COCOA-JUL24
07/06/2024
09/06/2024
COCOA-JUL24
COCOA-SEP24
09/08/2024
11/08/2024
COCOA-SEP24
COCOA-DEC24
08/11/2024
10/11/2024
COCOA-DEC24
COFFE
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
16/02/2024
18/02/2024
COFFE-MAR24
COFFE-MAY24
12/04/2024
14/04/2024
COFFE-MAY24
COFFE-JUL24
14/06/2024
16/06/2024
COFFE-JUL24
COFFE-SEP24
16/08/2024
18/08/2024
COFFE-SEP24
COFFE-DEC24
15/11/2024
17/11/2024
COFFE-DEC24
COPP
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
22/03/2024
24/03/2024
COPP-MAR24
COPP-MAY24
24/05/2024
26/05/2024
COPP-MAY24
COPP-JUL24
26/07/2024
28/07/2024
COPP-JUL24
COPP-SEP24
20/09/2024
22/09/2024
COPP-SEP24
COPP-DEC24
20/12/2024
22/12/2024
COPP-DEC24
CORN
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
08/03/2024
10/03/2024
CORN-MAR24
CORN-MAY24
12/05/2024
12/05/2024
CORN-MAY24
CORN-JUL24
05/07/2024
07/07/2024
CORN-JUL24
CORN-SEP24
06/09/2024
08/09/2024
CORN-SEP24
CORN-DEC24
06/12/2024
08/12/2024
CORN-DEC24
PALAD
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
15/03/2024
17/03/2024
PALAD-MAR24
PALAD-JUN24
14/06/2024
16/06/2025
PALAD-JUN24
PALAD-SEP24
13/09/2024
15/09/2024
PALAD-SEP24
PALAD-DEC24
13/12/2024
15/12/2024
PALAD-DEC24
PLAT
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
26/01/2024
28/01/2024
PLAT-JAN24
PLAT-APR24
05/04/2024
07/04/2024
PLAT-APR24
PLAT-JUL24
26/07/2024
28/07/2024
PLAT-JUL24
PLAT-OCT24
25/10/2024
27/10/2024
PLAT-OCT24
LCCT
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
23/02/2024
25/02/2024
LCTT-FEB24
LCTT-APR24
26/04/2024
28/04/2024
LCTT-APR24
LCTT-JUN24
21/06/2024
23/06/2024
LCTT-JUN24
LCTT-AUG24
23/08/2024
25/08/2024
LCTT-AUG24
LCTT-OCT24
25/10/2024
27/10/2024
LCTT-OCT24
LCTT-DEC24
27/12/2024
29/12/2024
LCTT-DEC24
SUG11
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
23/02/2024
25/02/2024
SUG11-MAR24
SUG11-MAY24
26/04/2024
28/04/2024
SUG11-MAY24
SUG11-JUL24
21/06/2024
23/06/2024
SUG11-JUL24
SUG11-OCT24
27/09/2024
29/09/2024
SUG11-OCT24
WHEAT
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
08/03/2024
10/03/2024
WHEAT-MAR24
WHEAT-MAY24
10/05/2024
12/05/2024
WHEAT-MAY24
WHEAT-JUL24
05/07/2024
07/07/2024
WHEAT-JUL24
WHEAT-SEP24
06/09/2024
08/09/2024
WHEAT-SEP24
WHEAT-DEC24
06/12/2024
08/12/2024
WHEAT-DEC24