ตราสารจะถูกโรลโอเวอร์โดยอัตโนมัติ

โปรดทราบว่าสถานะของคุณในตราสารทางการเงินทุกรายการที่บริษัทเสนอและอาจมีการหมดอายุ จะถูกทบไปรอบถัดไปโดยอัตโนมัติในวันหมดอายุของสัญญาถัดไป

เราขอเสนอฟังก์ชั่นโรลโอเวอร์อัตโนมัติโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้คุณสามารถเปิดสถานะปัจจุบันของคุณต่อไปได้โดยไม่กระทบต่อตราสารต่าง ๆ ในบัญชีของคุณ

การโรลโอเวอร์ทบไปรอบถัดไปโดยอัตโนมัติของสัญญาที่หมดอายุมีให้บริการฟรี

วันที่ Rollover

สินทรัพย์
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
ASX
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
10/03/2023
12/03/2023
ASX-MAR23
ASX-JUN23
09/06/2023
11/06/2023
ASX-JUN23
ASX-SEP23
15/09/2023
17/09/2023
ASX-SEP23
ASX-DEC23
15/12/2023
17/12/2023
ASX-DEC23
CAC
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
10/03/2023
12/03/2023
CAC-MAR23
CAC-JUN23
09/06/2023
11/06/2023
CAC-JUN23
CAC-SEP23
08/09/2023
10/09/2023
CAC-SEP23
CAC-DEC23
08/12/2023
10/12/2023
CAC-DEC23
DAX
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
10/03/2023
12/03/2023
DAX-MAR23
DAX-JUN23
09/06/2023
11/06/2023
DAX-JUN23
DAX-SEP23
08/09/2023
10/09/2023
DAX-SEP23
DAX-DEC23
08/12/2023
10/12/2023
DAX-DEC23
DOW
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
10/03/2023
12/03/2023
DOW-MAR23
DOW-JUN23
09/06/2023
11/06/2023
DOW-JUN23
DOW-SEP23
08/09/2023
10/09/2023
DOW-SEP23
DOW-DEC23
08/12/2023
10/12/2023
DOW-DEC23
EUSX
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
10/03/2023
12/03/2023
EUSX-MAR23
EUSX-JUN23
09/06/2023
11/06/2023
EUSX-JUN23
EUSX-SEP23
08/09/2023
10/09/2023
EUSX-SEP23
EUSX-DEC23
08/12/2023
10/12/2023
EUSX-DEC23
FTSE
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
10/03/2023
12/03/2023
FTSE-MAR23
FTSE-JUN23
09/06/2023
11/06/2023
FTSE-JUN23
FTSE-SEP23
08/09/2023
10/09/2023
FTSE-SEP23
FTSE-DEC23
08/12/2023
10/12/2023
FTSE-DEC23
NK
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
03/03/2023
05/03/2023
NK-MAR23
NK-JUN23
02/06/2023
04/06/2023
NK-JUN23
NK-SEP23
01/09/2023
03/09/2023
NK-SEP23
NK-DEC23
01/12/2023
03/12/2023
NK-DEC23
NSDQ
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
10/03/2023
12/03/2023
NSDQ-MAR23
NSDQ-JUN23
09/06/2023
11/06/2023
NSDQ-JUN23
NSDQ-SEP23
08/09/2023
10/09/2023
NSDQ-SEP23
NSDQ-DEC23
08/12/2023
10/12/2023
NSDQ-DEC23
SP
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
10/03/2023
12/03/2023
SP-MAR23
SP-JUN23
09/06/2023
11/06/2023
SP-JUN23
SP-SEP23
08/09/2023
10/09/2023
SP-SEP23
SP-DEC23
08/12/2023
10/12/2023
SP-DEC23
IBEX
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
13/01/2023
15/01/2023
IBEX-JAN23
IBEX-FEB23
10/02/2023
12/02/2023
IBEX-FEB23
IBEX-MAR23
10/03/2023
12/03/2023
IBEX-MAR23
IBEX-APR23
14/04/2023
16/04/2023
IBEX-APR23
IBEX-MAY23
12/05/2023
14/05/2023
IBEX-MAY23
IBEX-JUN23
09/06/2023
11/06/2023
IBEX-JUN23
IBEX-JUL23
14/07/2023
16/07/2023
IBEX-JUL23
IBEX-AUG23
11/08/2023
13/08/2023
IBEX-AUG23
IBEX-SEP23
08/09/2023
10/09/2023
IBEX-SEP23
IBEX-OCT23
13/10/2023
15/10/2023
IBEX-OCT23
IBEX-NOV23
10/11/2023
12/11/2023
IBEX-NOV23
IBEX-DEC23
08/12/2023
10/12/2023
IBEX-DEC23
MIB
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
10/03/2023
12/03/2023
MIB-MAR23
MIB-JUN23
09/06/2023
11/06/2023
MIB-JUN23
MIB-SEP23
08/09/2023
10/09/2023
MIB-SEP23
MIB-DEC23
08/12/2023
10/12/2023
MIB-DEC23
SMI
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
10/03/2023
12/03/2023
SMI-MAR23
SMI-JUN23
09/06/2023
11/06/2023
SMI-JUN23
SMI-SEP23
08/09/2023
10/09/2023
SMI-SEP23
SMI-DEC23
08/12/2023
10/12/2023
SMI-DEC23
BRNT
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
27/01/2023
29/01/2023
BRNT-MAR23
BRNT-APR23
24/02/2023
26/02/2023
BRNT-APR23
BRNT-MAY23
24/03/2023
26/03/2023
BRNT-MAY23
BRNT-JUN23
21/04/2023
23/04/2023
BRNT-JUN23
BRNT-JUL23
26/05/2023
28/05/2023
BRNT-JUL23
BRNT-AUG23
23/06/2023
25/06/2023
BRNT-AUG23
BRNT-SEP23
28/07/2023
30/07/2023
BRNT-SEP23
BRNT-OCT23
25/08/2023
27/08/2023
BRNT-OCT23
BRNT-NOV23
22/09/2023
24/09/2023
BRNT-NOV23
BRNT-DEC23
27/10/2023
29/10/2023
BRNT-DEC23
BRNT-JAN24
24/11/2023
26/11/2023
BRNT-JAN24
BRNT-FEB24
22/12/2023
24/12/2023
BRNT-FEB24
CL
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
13/01/2023
15/01/2023
CL-FEB23
CL-MAR23
17/02/2023
19/02/2023
CL-MAR23
CL-APR23
17/03/2023
19/03/2023
CL-APR23
CL-MAY23
14/04/2023
16/04/2023
CL-MAY23
CL-JUN23
19/05/2023
21/05/2023
CL-JUN23
CL-JUL23
16/06/2023
18/06/2023
CL-JUL23
CL-AUG23
14/07/2023
16/07/2023
CL-AUG23
CL-SEP23
18/08/2023
20/08/2023
CL-SEP23
CL-OCT23
15/09/2023
17/09/2023
CL-OCT23
CL-NOV23
13/10/2023
15/10/2023
CL-NOV23
CL-DEC23
17/11/2023
19/11/2023
CL-DEC23
CL-JAN24
15/12/2023
17/12/2023
CL-JAN24
NGAS
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
20/01/2023
22/01/2023
NGAS-FEB23
NGAS-MAR23
17/02/2023
19/02/2023
NGAS-MAR23
NGAS-APR23
24/03/2023
26/03/2023
NGAS-APR23
NGAS-MAY23
21/04/2023
23/04/2023
NGAS-MAY23
NGAS-JUN23
19/05/2023
21/05/2023
NGAS-JUN23
NGAS-JUL23
23/06/2023
25/06/2023
NGAS-JUL23
NGAS-AUG23
21/07/2023
23/07/2023
NGAS-AUG23
NGAS-SEP23
25/08/2023
27/08/2023
NGAS-SEP23
NGAS-OCT23
22/09/2023
24/09/2023
NGAS-OCT23
NGAS-NOV23
20/10/2023
22/10/2023
NGAS-NOV23
NGAS-DEC23
24/11/2023
26/11/2023
NGAS-DEC23
NGAS-JAN24
22/12/2023
24/12/2023
NGAS-JAN24
COCOA
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
10/02/2023
12/02/2023
COCOA-MAR23
COCOA-MAY23
07/04/2023
09/04/2023
COCOA-MAY23
COCOA-JUL23
09/06/2023
11/06/2023
COCOA-JUL23
COCOA-SEP23
11/08/2023
13/08/2023
COCOA-SEP23
COCOA-DEC23
10/11/2023
12/11/2023
COCOA-DEC23
COFFE
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
10/02/2023
12/02/2023
COFFE-MAR23
COFFE-MAY23
14/04/2023
16/04/2023
COFFE-MAY23
COFFE-JUL23
16/06/2023
18/06/2023
COFFE-JUL23
COFFE-SEP23
18/08/2023
20/08/2023
COFFE-SEP23
COFFE-DEC23
17/11/2023
19/11/2023
COFFE-DEC23
COPP
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
24/03/2023
26/03/2023
COPP-MAR23
COPP-MAY23
19/05/2023
21/05/2023
COPP-MAY23
COPP-JUL23
21/07/2023
23/07/2023
COPP-JUL23
COPP-SEP23
22/09/2023
24/09/2023
COPP-SEP23
COPP-DEC23
22/12/2023
24/12/2023
COPP-DEC23
CORN
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
10/03/2023
12/03/2023
CORN-MAR23
CORN-MAY23
05/05/2023
07/05/2023
CORN-MAY23
CORN-JUL23
07/07/2023
09/07/2023
CORN-JUL23
CORN-SEP23
08/09/2023
10/09/2023
CORN-SEP23
CORN-DEC23
08/12/2023
10/12/2023
CORN-DEC23
PALAD
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
24/03/2023
26/03/2023
PALAD-MAR23
PALAD-JUN23
23/06/2023
25/06/2023
PALAD-JUN23
PALAD-SEP23
22/09/2023
24/09/2023
PALAD-SEP23
PALAD-DEC23
22/12/2023
24/12/2023
PALAD-DEC23
PLAT
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
20/01/2023
22/01/2023
PLAT-JAN23
PLAT-APR23
21/04/2023
23/04/2023
PLAT-APR23
PLAT-JUL23
21/07/2023
23/07/2023
PLAT-JUL23
PLAT-OCT23
20/10/2023
22/10/2023
PLAT-OCT23
LCCT
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
24/02/2023
26/02/2023
LCTT-FEB23
LCTT-APR23
21/04/2023
23/04/2023
LCTT-APR23
LCTT-JUN23
23/06/2023
25/06/2023
LCTT-JUN23
LCTT-AUG23
25/08/2023
27/08/2023
LCTT-AUG23
LCTT-OCT23
27/10/2023
29/10/2023
LCTT-OCT23
LCTT-DEC23
22/12/2023
24/12/2023
LCTT-DEC23
SUG11
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
24/02/2023
26/02/2023
SUG11-MAR23
SUG11-MAY23
21/04/2023
23/04/2023
SUG11-MAY23
SUG11-JUL23
23/06/2023
25/06/2023
SUG11-JUL23
SUG11-OCT23
22/09/2023
24/09/2023
SUG11-OCT23
WHEAT
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
10/03/2023
12/03/2023
WHEAT-MAR23
WHEAT-MAY23
05/05/2023
07/05/2023
WHEAT-MAY23
WHEAT-JUL23
07/07/2023
09/07/2023
WHEAT-JUL23
WHEAT-SEP23
08/09/2023
10/09/2023
WHEAT-SEP23
WHEAT-DEC23
08/12/2023
10/12/2023
WHEAT-DEC23